logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

محیط کشاورزی ارگانیک ، انتشار گازهای گلخانه ای و کارایی زیستی: یک مطالعه تجربی در کشورهای OECD

صفحه اصلی/محیط کشاورزی ارگانیک ، انتشار گازهای گلخانه ای و کارایی زیستی: یک مطالعه تجربی در کشورهای OECD

محیط کشاورزی ارگانیک ، انتشار گازهای گلخانه ای و کارایی زیستی: یک مطالعه تجربی در کشورهای OECD
محیط کشاورزی ارگانیک ، انتشار گازهای گلخانه ای و کارایی زیستی: یک مطالعه تجربی در کشورهای OECD

نام محصول : محیط کشاورزی ارگانیک ، انتشار گازهای گلخانه ای و کارایی زیستی: یک مطالعه تجربی در کشورهای OECD

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : docx


توضیحات

مقاله حاضر در دو بخش فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی که به صورت رایگان می باشد و بخش ترجمه شده آن در قالب word می باشد که قابل ویرایش است. قسمت ترجمه شده مقاله دارای 12 صفحه می باشد و مقاله مربوط به سال 2016 می باشد . قسمت های اصلی مقاله به همراه چکیده در زیر آمده است:

چکیده:

تاثیر کشاورزی ارگانیک در انتشار گازهای گلخانه ای یکی از موضوعات پربحث می باشد، که عمدتا در مطالعات موردی مورد بررسی قرار گرفته است . این مطالعه به دنبال یافتن مدرک تجربی در سطح کلی با توجه به نمونه انتخابی کشورهای OECD در دوره 1990 تا 2010 با رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد . بر طبق نتایج بدست آمده به نظر می رسد کشاورزی ارگانیک رابطه منفی با انتشار سرانه گازهای گلخانه ای دارد ، همچنین رابطه معنی داری با کارایی محیط زیست و بخش کشاورزی به نظر نمی رسد . این یافته ها تا حدی مشروط به دسترسی به داده های پانل نامتوازن و همچنین نیاز به جستجوی بیشتر برای ارزیابی نقشی که کشاورزی ارگانیک می تواند در کاهش تغییر آب و هوایی بازی کند ، دارد .

کلمات کلیدی : انتشار گازهای گلخانه ای ، کشاورزی ارگانیک ، کشورهای OECD ، EKC ، داده پانل ، DEA ، کارایی محیط زیست

1- مقدمه

2- کشاورزی ارگانیک

1-2-تعریف و سیر تکاملی در کشورهایOECD

2-2- کشاورزی ارگانیک و انتشار گازهای گلخانه ای

3- داده ها

4-کشاورزی ارگانیک و انتشار سرانه گازهای گلخانه ای

1-4- مدل های اقتصاد سنجی

2-4- متدولوژی ( روش شناسی)

3-4- نتایج

5-کشاورزی ارگانیک و کارایی محیط زیست

1-5- محاسبه کارایی محیط زیست

2-5- مدل از عوامل کارایی محیط زیست

6- نتیجه گیری

برای پرداخت مبلغ قسمت ترجمه شده مقاله از قسمت افزودن به سبد خرید استفاده نمایید . به محض پرداخت مبلغ لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود . در صورت نیاز برای مراحل پرداخت ، به قسمت آموزش رایگان سایت ، قسمت مراحل خرید از سایت مراجعه نمایید.