logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

از دیجیتالی شدن تا عصر شتاب: درباره فناوری اطلاعات و گردشگری

صفحه اصلی/از دیجیتالی شدن تا عصر شتاب: درباره فناوری اطلاعات و گردشگری

از دیجیتالی شدن تا عصر شتاب: درباره فناوری اطلاعات و گردشگری
از دیجیتالی شدن تا عصر شتاب: درباره فناوری اطلاعات و گردشگری

نام محصول : از دیجیتالی شدن تا عصر شتاب: درباره فناوری اطلاعات و گردشگری

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات