logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

ارزیابی اقتصادی پروژه آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی

صفحه اصلی/ارزیابی اقتصادی پروژه آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی

ارزیابی اقتصادی پروژه آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی
ارزیابی اقتصادی پروژه آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی

نام محصول : ارزیابی اقتصادی پروژه آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

چکیده

مطالعات در خصوص ارزیابی آزادراه ها و بزرگراه ها در قالب زیست محیطی کمتر در محافل علمی و کارشناسی ایران مورد توجه بوده و عمده تحقیقات و پژوهش ها در ارتباط با مباحث فنی این موضوعات بوده است . همچنین در ارتباط با آزادراه تهران – شمال گزارشات متعددی ارائه شده است اما از آنجائیکه آزادراه تهران – شمال به عنوان بزرگترین پروژه راهسازی ایران  ، همچنان ناتمام مانده است . از همین روی و همچنین با توجه به اهمیت موضوع به علت این که این آزادراه ، راه ارتباطی دریای خزر به خلیج فارس را کوتاه تر کرده تا در توسعه ی فعالیت های ترانزیتی و گردشگری منطقه نقش عمده ای ایفا کند مطالعه حاضر به بررسی ارزیابی اقتصادی این پروژه با توجه به آثار مخرب زیست محیطی می پردازد . در این مطالعه مدل خسارات وارد بر جنگل و گونه های گیاهی که در قالب SEEA که توسط سازمان FAO ارائه می شود طی سال های 1365 – 1389 مورد آزمون قرار می گیرد . سپس از طریق هزینه – منفعت ( B/C) ارزیابی اقتصادی طرح انجام می گیرد . یافته های مطالعه نشان می دهد که پروژه ی آزادراه تهران – شمال با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی توجیه اقتصادی دارد .