logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

بازاریابی داخلی و رضایت‌مندی مشتری

صفحه اصلی/بازاریابی داخلی و رضایت‌مندی مشتری

بازاریابی داخلی و رضایت‌مندی مشتری
بازاریابی داخلی و رضایت‌مندی مشتری

نام محصول : بازاریابی داخلی و رضایت‌مندی مشتری

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : docx


توضیحات

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیرات غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر روی رضایت‌مندی مشتری با استفاده از سازگاری هدف میان عملکردی در سطوح مختلف فروش در بازارهای بالغ و در حال بلوغ می پردازد. جمع‌آوری داده‌ها از فروشندگان در یک سازمان بزرگ خدمات عملکردی در مراکز تجاری بالغ اروپا و بازارهای شرقی و جنوب شرقی انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده، تأثیرات بازاریابی داخلی بر روی رضایت‌مندی مشتری را روشن نموده‌اند که ناشی از سازگاری هدف متقابل میان عملکردی در هر دو بازار است. علاوه بر این، نتایج نشان داده‌اند که در سطوح بالای اتصال میان عملکردی، تأثیرات سازگاری هدف بر روی رضایت‌مندی مشتری در بازارهای بالغ قوی‌تر است. در این مقاله مفاهیم عملی و تئوری این یافته‌ها بیان می‌شوند.