logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین

صفحه اصلی/حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین

حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین
حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین

نام محصول : حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

منتشر شد:

مقاله ترجمه شده با عنوان «حرکات نرخ ارز و پویایی های بازار صادرات: شواهدی از چین» همراه مقاله اصلی انگلیسی آن در سایت موجود می باشد. این مقاله مربوط به سال 2017 می باشد . تعداد صفحات ترجمه شده آن 27 می باشد . در ادامه چکیده و محتویات مقاله ذکر شده است:

چکیده:

این مقاله به ارتباط بین نوسانات نرخ ارز خارجی و پویایی های بازار صادرات شرکت ها با استفاده از داده های تولید سطح چینی و داده های تجارت سطح شرکت در دوره ی زمانی 2000 تا 2006 اشاره می کند.این مقاله یک مدل بقای زمان گسسته را در بررسی تجربی ما اتخاذ می کند و توسعه چندین اعمال بیشتر و دلیل را به نتایج پایه بررسی می کند.نتایج اصلی مقاله به شرح زیر خلاصه می شود: ابتدا، افزایش نرخ ارز احتمال خروج از بازار صادرات را افزایش داده و احتمال ورود به بازار صادرات را کاهش می دهد. ثانیا ، بنگاه های با بهره وری بالا احتمالا کمتر از بازار های صادراتی خارج می شوند و در دوره افزایش نرخ ارز احتمال ورود به بازار های صادراتی را دارند.سوما، افزایش نرخ ارز احتمال ورود به بازار صادرات را کاهش داده و احتمال خروج بازار صادرات بیشتر برای شرکت های خصوصی ، بنگاه های جوان و بنگاه های غیر شرقی را افزایش می دهد. سرانجام ، سایر منابع ناهمگونی مانند حاشیه های گسترده ، کشش تقاضای واردات ، مقصدهای مختلف ، درجه دلار آمریکا و آزادسازی حقوق تجارت نیز در مورد اثرات تغییر نرخ ارز مهم هستند.

کلمات کلیدی:حرکات نرخ ارز ، پویایی های بازار صادرات ، ناهمگونی شرکت ، چین

 مقدمه

پویایی شرکت های صادر کننده چینی

داده ها و روش شناسی

 داده ها

روش شناسی

مشخصات

ساخت REER

اندازه گیری TFP

نتایج پایه

حرکت نرخ ارز و خروج از بازار صادرات

حرکت نرخ ارز و ورود به بازار صادرات

توسعه و کنترل قوی

توسعه

حاشیه های گسترده

کشش تقاضای واردات

مقاصد مختلف

نقش بازرگانان دلار آمریکا

آزادسازی حقوق تجارت خارجی

بررسی های قوی تر

تعریف متفاوت از پویایی بازار صادرات

اندازه های متناوب بهره وری

رویکردهای تخمین جایگزین

نتیجه گیری