logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی_ چشم‌انداز متقاطع

صفحه اصلی/آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی_ چشم‌انداز متقاطع

آگاهی دانشجویان پرستاری  از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی_ چشم‌انداز متقاطع
آگاهی دانشجویان پرستاری  از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی_ چشم‌انداز متقاطع

نام محصول : آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی_ چشم‌انداز متقاطع

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

عنوان فارسی مقاله : هی دانشجویان پرستاری از نابرابری در مراقبت‌های بهداشتی _چشم‌انداز متقاطع
 عنوان انگلیسی مقاله :Nursing students awareness of inequality in healthcare _An intersectional perspective
فرمت مقاله انگلیسی :PDF      فرمت مقاله ترجمه شده : ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
 سال انتشار :2017
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی :6
 تعداد صفحات مقاله ترجمه شده :12
 نشریه :ELSEVIER
 چکیده و کلمات کلیدی مقاله :

هدف : هدف کلی پژوهش حاضر آگاهی از نابرابری مراقبت‌های بهداشتی و توافقات بین ساختارهای مختلف قدرت در دانشجویان پرستاری بود . هدفی دیگر برای ترسیم دانش و استفاده مستقیم بهداشت و درمان سوئد در این گروه بود.

طراحی: این مطالعه از نوع توصیفی با رویکرد کمی است.

شرکت کنندگان : نمونه شامل ۱۵۷ دانشجوی پرستاری از سه دانشگاه در مرکز سوئد بود.

روش ها : دانشجویان پرسشنامه اختصاصی مطالعه را در کلاس پر کردن پرسشنامه شامل توصیف کوتاه از ۱۲ نفر از افراد ساختگی بود که از نظر جنسیت سن و قومیت متفاوت بودند و سوالاتی در مورد وضعیت زندگی آنها وجود داشت . میانگین برای هر فرد تخیلی ارزیابی شده برای هر مورد محاسبه شد . در مرحله بعد ارزیابی ها از کمترین احتمال تا بالاترین احتمال رتبه بندی شدند . شاخص زندگی خوب متشکل از کیفیت زندگی ، قدرت در زندگی خود و تجربه تبعیض نیز محاسبه شد . نظرات متنی آزاد به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

نتایج: افراد با نام های سوئدی با بالاترین احتمال داشتن یک زندگی خوب ارزیابی شدند . در بین کسانی که دارای نام های سوئدی بودند پیرترین زن به عنوان فرد دارای کمترین احتمال یک زندگی خوب ارزیابی شد . همه دانشجویان در مورد رهنمود بهداشت و درمان سوئد آگاهی داشتند اما دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از خدمات بیشتر استفاده کرده بودند .

نتیجه گیری ها: نتایج نشان می دهند که دانشجویان پرستاری دارای آگاهی از نحوه ارتباط قدرت و جنسیت قومیت و سن هستند بر اساس نظرات متن آزاد به نظر می‌رسد سوالات و دیدگاه متضاد موجب برخی از ناراحتی ها شود که به ماهیت حساس آنها اشاره می کنند . بنابر این پرسشنامه می تواند به عنوان یک ابزار برای شروع یک بحث از برابری در بهداشت و درمان و در مداخلاتی که در آن هدف افزایش آگاهی از نابرابری و تقاطع است استفاده شود .

کلمات کلیدی: تقاطع ، جنسیت ، قومیت ، سن ، قدرت ، پرستار تلفنی ، برابری در مراقبت بهداشتی ، دانشجویان پرستاری

فهرست مطالب:

مقدمه _پیش زمینه _هدف _ سوالات تحقیقاتی _روش _طراحی _نمونه و تنظیم _روش اجرایی _ملاحظات اخلاقی _پرسشنامه_ تحلیل داده ها _نتیجه _ اظهار نظرات متنی آزاد _بررسی_ ملاحظات روش _نتیجه گیری