logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید

صفحه اصلی/ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید

ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید
ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید

نام محصول : ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

مقاله ترجمه شده حاضر برای دانشجویانی که قصد دارند در زمینه بین رشته ای اقتصاد و سلامت تحقیق کنند بسیار مفید می باشد .مقاله محصول سال 2019 می باشد و ترجمه آن شامل 33 صفحه در قالب فایل پی دی اف می باشد.

ارزیابی پویا از شاخص عملکرد اقتصادی و محیطی و تولید، ترکیبات ،خطرات محیط زیستی و سلامت انسان از پسماندهای جامد بیمارستانی در کشورهای در حال توسعه

چکیده:

مطالعات بسیاری در مورد مدیریت پسماندهای جامد بیمارستانی (HSWM)در سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه انجام شده است . این مطالعه میان‌رشته‌ای هدف و خلاصه کردن دانش موجود در مورد خطرات بهداشتی و زیست محیطی پسماندهای جامد بیمارستانی (HSW)و همچنین ایجاد یک ارزیابی ارتباطی پویا در بین میزان تولید پسماندهای جامد بیمارستانی (HSWGR)، ترکیب زباله های جامد بیمارستانی(HSWC) ، تولید ناخالص داخلی سرانه(GDP)، و شاخص عملکرد محیطی(EPI) در برخی از کشورهای در حال توسعه برای اولین بار می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که محققان هند چین و پاکستان برزیل و ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه شواهد بیشتری راجع به مسائل بهداشتی اقتصادی و زیست محیطی در HSWپیدا کرده اند . ادبیات نشان می دهد که بالاترین و پایین ترین HSWGR گزارش شده ( در سطح متوسط ملی ) به ترتیب مربوط به اتیوپی ( ۶.۰۳ ) و هند ( 0.24)  kg bed −1 day−1 بود . همچنین نشان داده شده است که همه کشورهای مورد مطالعه به جز صربستان سطح بالاتری از ضایعات خطرناک در HSWC خود را بر اساس استاندارد WHO دارند. علاوه بر این کمیت و کیفیت HSW در کشورهای در حال توسعه به خدمات ارائه شده توسط بیمارستان نوع بیمارستان, سیستم HSWM و سطح اقتصادی و فرهنگی منطقه بستگی دارد .تجزیه و تحلیل انجمن نشان داد که EPI و سرانه تولید ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه به طور معناداری (P-value<0.05)مرتبط با HSW،HSWGRغیر خطرناک و HSW خطرناک توسط ضرایب اسپیرمن به ترتیب برابر0.389، 0.118،0.118-، 0.122، 0.216،0.346- است. با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی سرانه و EPI رابطه ضعیفی با HSWخطرناک وHSW غیر خطرناک دارند. علاوه بر این ، HSWخطرات زیادی برای سلامتی و محیط زیست خطرناک مانند دی اکسین و فوران دارد که باید از طریق اجرای برنامه ها و سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار کنترل و مدیریت شوند. به عنوان نکته آخر ما معتقد بودیم که مطالعه حاضر می تواند راهنمایی برای مطالعات آینده در باره HSWMدر کشورهای در حال توسعه باشد.

کلمات کلیدی: مواد زائد جامد ، مدیریت پسماندهای بیمارستانی ، اقتصادی ، ارزیابی خطرات بهداشتی و زیست محیطی ، شاخص عملکرد محیطی ، کشورهای در حال توسعه  .